Zahvale

Zahvaljujemo se svim donatorima na dosadašnjim dobrotvornim prilozima koji potpomažu rad našeg kluba !